استیکر چيست؟

استیکر تصویرگری دقیق از یک شخصیت است که بیانگر یک احساس یا عملی است که ترکیبی از کارتون ها و شکلک های شبیه شکلک ژاپنی است. آنها تنوع بیشتری نسبت به شکلک ها دارند و به دلیل توانایی تصویربرداری از زبان بدن با یک واکنش صورت ، پایه ای از فرهنگ "واکنش چهره" در اینترنت دارند. برچسب شکلک های پیچیده ، کاراکتر محور است و به افراد ابزاری سبک برای برقراری ارتباط از طریق انیمیشن ها می دهد.

حرفه ای ها

حرفه ای ها، طراحی سایت، طراحی گرافیک با کیفیت قابل رقابت بین المللی

طراحی سایت, طراحی وب سایت, طراحی فروشگاه اینترنتی,طراحی گرافیک, حرفه ای ها, حرفه ای ها
حرفه ای هامشاهده شده توسطCustomers onDec 6.حرفه ای هاشرکت طراحی سایت و طراحی گرافیک حرفه ای هارتبه:5